skip to Main Content

Escape Room | El Misteri de la Casa Coll i Regàs

Descripció

Escape Room | El Misteri de la Casa Coll i Regàs

Preu per grup (de 4 a 8 persones): 110 € 

Fes un regal original…. REGALA L’ESCAPE ROOM!

(activitat en català)

Quin deu ser l’enigmàtic secret que ens amaga la casa Coll i Regàs? Diu la llegenda que entre els seus murs, es troba un dels tresors més ben custodiats de la humanitat. Qui ocultà aquest tresor? On es troba?, i… Per què? Sereu capaços de resoldre el misteri en el mínim temps possible?

Estigueu atents… No esteu sols!

“El Misteri de la Casa Coll i Regàs” és una activitat on experimentareu la diversió d’un Escape Room i l’emoció d’un Treasure Hunt. Tot això, amb la particularitat de desenvolupar-se en un espai cultural i singular com és la casa modernista Coll i Regàs de Mataró, obra de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch.

Durant l’activitat, els participants recorrereu diverses estances de la casa, mentre descobriu enigmes, i supereu reptes i proves amb un únic objectiu: Desxifrar aquest misteri que espera ser desvelat fa més de cent vint anys, i que només podreu fer treballant en equip, afinant els sentits i superant tots els reptes que se us presentin.

Informació a escaperoom@casacolliregas.cat o al T. 682156765

Llegeix el Protocol de seguretat i higiene

Escape Room Lover

Informació pràctica

Preu
Entrada grup 110€
NOTA: L'import de la compra no serà retornat. No es permeten canvis de data.

Horari de l'activitat:
Dissabte i diumenge
Per a dates i hores diferents consultar disponibilitat

Més informació:
escaperoom@casacolliregas.cat
T. 682 156 765
Servei exempt d’IVA de conformitat amb l’article 20.1.14 Llei de l’IVA

Escape Room | The Mystery of the Casa Coll i Regàs

Descripció

Escape Room | The Mystery of the Casa Coll i Regàs

Price per group (from 4 to 8 people): 110 €

Make an original gift …. GIVE THE ESCAPE ROOM!

(activity in Catalan)

What should be the enigmatic secret that houses Coll i Regàs? The legend says that among its walls, one of the most well-guarded treasures of humanity is found. Who hid this treasure? Where is it ?, and … Why? Will you be able to solve the mystery in the least possible time?

Stay tuned … You’re not alone!

“The Mystery of the Casa Coll i Regàs” is an activity where you will experience the fun of an Escape Room and the thrill of a Treasure Hunt. All this, with the peculiarity of being developed in a cultural and singular space such as the modernist Coll i Regàs de Mataró house, the work of the architect Josep Puig i Cadafalch.

During the activity, the participants will go through several rooms of the house, while discovering riddles, and overcome challenges and tests with the sole objective: To decipher this mystery that is expected to be unveiled more than one hundred and twenty years ago, and that you can only do it by working as a team , tuning the senses and overcoming all the challenges that are presented to you.

Information at escaperoom@casacolliregas.cat or at 682156765

Escape Room Lover

Practical information

Price
Group ticket: 110€
NOTE: The amount of the purchase will not be returned. Date changes are not allowed.

Schedule:
Saturday and Sunday.
For different dates and hours check availability

Service exempt from VAT in accordance with article 20.1.14 VAT Law

Escape Room | El Misterio de la Casa Coll i Regàs

Descripció

Escape Room | El Misterio de la Casa Coll i Regàs 

Precio por grupo (de 4 a 8 personas): 110 €

Haz un regalo original…. REGALA ESCAPE ROOM!

(actividad en catalán)

Qué debe de ser el enigmático secreto que nos esconde la Casa Coll i Regàs? Dice la leyenda que entre sus muros, se encuentra uno de los tesoros más bien custodiados de la humanidad. Quién ocultó este tesoro? Dónde se encuentra?, y… Por qué? Seréis capaces de resolver el misterio en el mínimo tiempo posible?

Estad atentos… No estáis solos!

“El Misterio de la Casa Coll i Regàs” es una actividad donde experimentaréis la diversión de uno Escape Room y la emoción de un Treasure Hunt. Todo esto, con la particularidad de desarrollarse en un espacio cultural y singular como es la casa modernista Coll i Regàs de Mataró, obra del arquitecto Josep Puig i Cadafalch.

Durante la actividad, los participantes recorreréis varios aposentos de la casa, mientras descubrís enigmas, y superáis retos y pruebas con un único objetivo: Descifrar este misterio que espera ser desvelado hace más de ciento veinte años, y que solo podréis hacer trabajando en equipo, afinando los sentidos y superando todos los retos que se os presenten.

Información en escaperoom@casacolliregas.cat o en el 682156765

Escape Room Lover

Información práctica

Precio
Entrada grupo 110€
NOTA: NOTA: El importe de la compra no será retornado. No se permiten cambios de fecha.

Horario de la actividad:
Sábado y domingo.
Para fechas y horarios diferentes consultar disponibilidad.

Servicio exento de IVA de conformidad con el artículo 20.1.14 Ley del IVA.
Close search
Cistella
Back To Top